Janda Muda Terkejut, Mengandung Secara Tiba-Tiba Apabila Ada Sesuatu Benda Misteri Masuk Dalam Perut Sebelum MeIahirkan Bayi!

encik gotenks
0

P3lik tapi b3nar, itulah ungk4pan yang s3suai mengg4mbarkan situ4si di mana seorang j4nda yang sel4mat mel4hirkan seorang b4yi t4npa meng3tahui st4tusnya yang sedang h4mil sebelum ini.

Kis4h an3h ini berl4ku di sebuah daerah Kabupaten Cianjur, Indonesia. Memang p3lik, t4k meng4ndung tib4-tib4 ada is! dalam p3rut, l4in m4cam!

Menerusi lap0ran yang dip3tik daripada Tribun New, w4nita yang dikenali sebagai Siti Jainah, 25, meng4ku dia mer4sakan terd4pat sesu4tu yang mem4suki ke dalam r4himnya sebelum p3rut mula memb3sar. Namun, pada mul4nya s4iz p3rutnya k3mbali seperti n0rmal sebelum k3mbali memb3sar dan selam4t mel4hirkan seorang b4yi.

Beberapa jam sebelum mel4hirkan saya mer4sa ada yang m4suk ke dalam r4him saya dan ter4sa s4kit. Setelah itu, selama 15 minit p3rut saya tiba-tiba bvncit dan memb3sar. Selang dua minit, p3rut saya k3mbali r4ta dan akhirnya saya s4kit p3rut lalu mel4hirkan b4yi yang berj4ntina per3mpuan.

Ketika kej4dian yang berl4ku pada Rabu yang lalu, w4nita cek4l ini telah dib4ntu oleh seorang bid4n ketika pr0ses dia mel4hirkan seorang b4yi per3mpuan seb3rat 2.9 kilogram.

Jujur sehingga sekarang saya masih terk3jut. Mungkin ini sudah t4kdir dari Allah SWT. Yang penting saya dan b4yi dalam ke4daan sih4t.

Walaupun, terk3jut mendapat b4yi per3mpuan secara tiba-tiba, w4nita ini mem4njatkan rasa syukur dan bertu4h kerana anak yang dil4hirkannya sihat seperti b4yi-b4yi yang lain. Difahamkan, dia sebelum ini telah berc3rai dengan seorang lel4ki warg4negara Agr4binta.

Namun, atas persur4tan t4kdir mereka telah berpis4h sejak empat bulan yang lalu.

Terima kasih kepada tuan editor/wartawan , Sumber Artikel : Tribun News

Tags

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)